A stupid, stupid game. https://fluffy.itch.io/dongs
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

29 wiersze
585 B

 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta charset="utf-8">
 5. <title>dongs</title>
 6. <link rel="stylesheet" href="sbh.css">
 7. <link rel="me" href="https://beesbuzz.biz/">
 8. <script src="sbh.js"></script>
 9. </head>
 10. <body>
 11. <div id="arena">
 12. <div id="score"></div>
 13. <div id="enemies"></div>
 14. <ul id="bullets"></ul>
 15. </div>
 16. <div id="title">
 17. <div>
 18. <h1>dongs</h1>
 19. <h2>by <a href="https://beesbuzz.biz/">fluffy</a></h2>
 20. <p>Click to play</p>
 21. </div>
 22. </div>
 23. <div id="paused"><h1>Paused</h1></div>
 24. </body>
 25. </html>