Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
lofibeats/README.md

18 regels
658 B

3 jaren geleden
# lo-fi beats to verb and verb to
Just a simple Mastodon bot for chilling and relaxing.
built by [fluffy](https://beesbuzz.biz/)
with help from [Terence Eden](https://shkspr.mobi/blog/2018/08/easy-guide-to-building-mastodon-bots/)
Word list modified from [Ashley Bovan's collection](http://ashley-bovan.co.uk/words/partsofspeech.html)
## Usage
2 jaren geleden
1. Install [poetry](https://python-poetry.org)
2. `cp config.py.dist config.py`, then edit `config.py` to add your [YouTube API key](https://developers.google.com/youtube/v3/quickstart/python#step_1_set_up_your_project_and_credentials)
3. Run `run.sh`, or `poetry install && poetry run python3 beatbot.py`