Преглед на файлове

Top-level exception handling

main
fluffy преди 7 месеца
родител
ревизия
310e3a00f0
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 1 реда
  1. +6
    -1
      beatbot.py

+ 6
- 1
beatbot.py Целия файл

@@ -83,4 +83,9 @@ def bot():


if __name__ == '__main__':
bot()
try:
bot()
except Exception as e:
LOGGER.exception("Uncaught exception")
raise e


Зареждане…
Отказ
Запис