Преглед на файлове

Fix non-testing mode

main
fluffy преди 7 месеца
родител
ревизия
656c00b822
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      beatbot.py

+ 1
- 1
beatbot.py Целия файл

@@ -75,7 +75,7 @@ def bot():

LOGGER.info(text)

if not os.environ['TESTING']:
if not os.environ.get('BEATBOT_TESTING'):
mdon = mastodon.Mastodon(
access_token='token.secret',
api_base_url='https://botsin.space')


Зареждане…
Отказ
Запис