Преглед на файлове

Keep latest versions deployed

main
fluffy преди 8 месеца
родител
ревизия
ae70edf9e9
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      run.sh

+ 1
- 0
run.sh Целия файл

@@ -1,4 +1,5 @@
#!/bin/sh

cd "$(dirname "$0")"
poetry install
/usr/local/bin/poetry run python3 beatbot.py

Зареждане…
Отказ
Запис