Przeglądaj źródła

Just don't show duration if it's 0:00

main
fluffy 5 miesięcy temu
rodzic
commit
f68f15f552
1 zmienionych plików z 0 dodań i 2 usunięć
  1. +0
    -2
      beatbot.py

+ 0
- 2
beatbot.py Wyświetl plik

@@ -51,8 +51,6 @@ def format_details(yt_id, snippet):
duration = f' ({hours:d}:{minutes:02d}:{seconds:02d})'
elif minutes or seconds:
duration = f' ({minutes:d}:{seconds:02d})'
else:
duration = ' (LIVE)'
text += f' — {html.unescape(snippet["title"])}{duration}'
except RuntimeError:
LOGGER.exception("Unable to get video details")


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz