Przeglądaj źródła

Update README

main
fluffy 8 miesięcy temu
rodzic
commit
fab61b49ed
2 zmienionych plików z 4 dodań i 6 usunięć
  1. +3
    -4
      README.md
  2. +1
    -2
      run.sh

+ 3
- 4
README.md Wyświetl plik

@@ -10,7 +10,6 @@ Word list modified from [Ashley Bovan's collection](http://ashley-bovan.co.uk/wo

## Usage

```bash
pipenv install
./run.sh
```
1. Install [poetry](https://python-poetry.org)

2. `poetry install && poetry run python3 beatbot.py`

+ 1
- 2
run.sh Wyświetl plik

@@ -1,5 +1,4 @@
#!/bin/sh

cd "$(dirname "$0")"
/usr/local/bin/poetry run python3 beatbot.py

poetry run python3 beatbot.py

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz