9 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy 72bde3a2ee Fix some tenses преди 2 месеца
  fluffy 4a97c9d364 Remove some past participles преди 6 месеца
  fluffy bad48f610a Update wordlist преди 7 месеца
  fluffy 7bb998a0d2 Add genre, tidy up words преди 1 година
  fluffy 8a94b3cf12 More word filtering преди 1 година
  fluffy c053c901f8 Verblist update преди 1 година
  fluffy 096e018802 Remove some objectionable verbs преди 1 година
  fluffy b0a59c6b96 verblist cleanup преди 1 година
  fluffy 34e237a2f8 checkin преди 1 година