4 Revīzijas (main)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  fluffy 82b65db08e Add genre pirms 4 mēnešiem
  fluffy ada8b961cd genre pirms 7 mēnešiem
  fluffy e147f1f6bb Add some more genera pirms 7 mēnešiem
  fluffy 7bb998a0d2 Add genre, tidy up words pirms 1 gada