9 Revize (main)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  fluffy a8c5979423 Updates před 2 měsíci
  fluffy 4fd7763a28 Cleanups před 6 měsíci
  fluffy a2253d902f Show the title and duration před 6 měsíci
  fluffy fcb00ac27a Cleanups and better logging před 6 měsíci
  fluffy a4d88ca2a5 Switch to using YouTube data API před 7 měsíci
  fluffy f6c9a96ad2 Update packages před 7 měsíci
  fluffy bbe0b08524 Add logging před 7 měsíci
  fluffy 297a766aca youtube result před 7 měsíci
  fluffy cf0ce181a7 Switch to poetry před 11 měsíci