9 Commity (main)

Autor SHA1 Wiadomość Data
  fluffy a8c5979423 Updates 2 miesięcy temu
  fluffy 4fd7763a28 Cleanups 6 miesięcy temu
  fluffy a2253d902f Show the title and duration 6 miesięcy temu
  fluffy fcb00ac27a Cleanups and better logging 6 miesięcy temu
  fluffy a4d88ca2a5 Switch to using YouTube data API 7 miesięcy temu
  fluffy f6c9a96ad2 Update packages 7 miesięcy temu
  fluffy bbe0b08524 Add logging 7 miesięcy temu
  fluffy 297a766aca youtube result 7 miesięcy temu
  fluffy cf0ce181a7 Switch to poetry 11 miesięcy temu