34 Incheckningar (4a97c9d364d7f922dca89c019eb38f56e0945e94)
 

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  fluffy 4a97c9d364 Remove some past participles 8 månader sedan
  fluffy 310e3a00f0 Top-level exception handling 8 månader sedan
  fluffy 3f44f700f5 Add word filtering to cut down on possible crap 8 månader sedan
  fluffy 656c00b822 Fix non-testing mode 8 månader sedan
  fluffy fcb00ac27a Cleanups and better logging 8 månader sedan
  fluffy 39514c6a80 foo 8 månader sedan
  fluffy a4d88ca2a5 Switch to using YouTube data API 8 månader sedan
  fluffy 6edcd48256 Try to keep YouTube's bot detection happy 8 månader sedan
  fluffy c8f41490f2 Attempt to retry if YouTube's having issues again 8 månader sedan
  fluffy ada8b961cd genre 8 månader sedan
  fluffy bc7989556f Merge branch 'main' of git.beesbuzz.biz:fluffy/lofibeats into main 8 månader sedan
  fluffy 5c0231469a Log search result stats 8 månader sedan
  fluffy fab61b49ed Update README 8 månader sedan
  fluffy 6fd48b8bbf ignore log 8 månader sedan
  fluffy 8c35a4c44d Fix stderr logging, clean up empty genre 8 månader sedan
  fluffy bad48f610a Update wordlist 8 månader sedan
  fluffy f6c9a96ad2 Update packages 8 månader sedan
  fluffy bbe0b08524 Add logging 8 månader sedan
  fluffy dcabe8aae5 Fix dumb error 9 månader sedan
  fluffy 418085c7ac Don't repeat videos if possible 9 månader sedan
  fluffy fd8b565007 Improve search maybe 9 månader sedan
  fluffy 1cdec66d8a Choose any video 9 månader sedan
  fluffy 297a766aca youtube result 9 månader sedan
  fluffy e147f1f6bb Add some more genera 9 månader sedan
  fluffy cf0ce181a7 Switch to poetry 1 år sedan
  fluffy 7bb998a0d2 Add genre, tidy up words 1 år sedan
  fluffy 8a94b3cf12 More word filtering 1 år sedan
  fluffy c053c901f8 Verblist update 1 år sedan
  fluffy 096e018802 Remove some objectionable verbs 1 år sedan
  fluffy 3211abf4c7 pipenv path fix 1 år sedan
  fluffy b0a59c6b96 verblist cleanup 1 år sedan
  fluffy 3b60680b9c Add readme etc 1 år sedan
  fluffy a40215d130 deploy 1 år sedan
  fluffy 34e237a2f8 checkin 1 år sedan