22 Ревизии (fab61b49ed2afea55533f56a41491605b4de4145)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy fab61b49ed Update README преди 8 месеца
  fluffy 6fd48b8bbf ignore log преди 8 месеца
  fluffy 8c35a4c44d Fix stderr logging, clean up empty genre преди 8 месеца
  fluffy bad48f610a Update wordlist преди 8 месеца
  fluffy f6c9a96ad2 Update packages преди 8 месеца
  fluffy bbe0b08524 Add logging преди 8 месеца
  fluffy dcabe8aae5 Fix dumb error преди 9 месеца
  fluffy 418085c7ac Don't repeat videos if possible преди 9 месеца
  fluffy fd8b565007 Improve search maybe преди 9 месеца
  fluffy 1cdec66d8a Choose any video преди 9 месеца
  fluffy 297a766aca youtube result преди 9 месеца
  fluffy e147f1f6bb Add some more genera преди 9 месеца
  fluffy cf0ce181a7 Switch to poetry преди 1 година
  fluffy 7bb998a0d2 Add genre, tidy up words преди 1 година
  fluffy 8a94b3cf12 More word filtering преди 1 година
  fluffy c053c901f8 Verblist update преди 1 година
  fluffy 096e018802 Remove some objectionable verbs преди 1 година
  fluffy 3211abf4c7 pipenv path fix преди 1 година
  fluffy b0a59c6b96 verblist cleanup преди 1 година
  fluffy 3b60680b9c Add readme etc преди 1 година
  fluffy a40215d130 deploy преди 1 година
  fluffy 34e237a2f8 checkin преди 1 година