22 Коміти (fab61b49ed2afea55533f56a41491605b4de4145)
 

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  fluffy fab61b49ed Update README 8 місяці тому
  fluffy 6fd48b8bbf ignore log 8 місяці тому
  fluffy 8c35a4c44d Fix stderr logging, clean up empty genre 8 місяці тому
  fluffy bad48f610a Update wordlist 8 місяці тому
  fluffy f6c9a96ad2 Update packages 8 місяці тому
  fluffy bbe0b08524 Add logging 8 місяці тому
  fluffy dcabe8aae5 Fix dumb error 9 місяці тому
  fluffy 418085c7ac Don't repeat videos if possible 9 місяці тому
  fluffy fd8b565007 Improve search maybe 9 місяці тому
  fluffy 1cdec66d8a Choose any video 9 місяці тому
  fluffy 297a766aca youtube result 9 місяці тому
  fluffy e147f1f6bb Add some more genera 9 місяці тому
  fluffy cf0ce181a7 Switch to poetry 1 рік тому
  fluffy 7bb998a0d2 Add genre, tidy up words 1 рік тому
  fluffy 8a94b3cf12 More word filtering 1 рік тому
  fluffy c053c901f8 Verblist update 1 рік тому
  fluffy 096e018802 Remove some objectionable verbs 1 рік тому
  fluffy 3211abf4c7 pipenv path fix 1 рік тому
  fluffy b0a59c6b96 verblist cleanup 1 рік тому
  fluffy 3b60680b9c Add readme etc 1 рік тому
  fluffy a40215d130 deploy 1 рік тому
  fluffy 34e237a2f8 checkin 1 рік тому