Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

14 wiersze
349 B

""" Prints out all possibly-bad words in a wordlist """
import sys
import wordfilter
if __name__ == '__main__':
wfilter = wordfilter.Wordfilter()
for fname in sys.argv[1:]:
with open(fname, 'r') as afile:
for line in afile:
if wfilter.blacklisted(line):
print(fname, line.strip())