Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

6 wiersze
120 B

""" Configuration values for the bot
see https://developers.google.com/youtube/v3/quickstart/python
"""
API_KEY='...'