Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

5 wiersze
95 B

#!/bin/sh
cd "$(dirname "$0")"
poetry install
$HOME/.poetry/bin/poetry run python3 beatbot.py