Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

37 wiersze
931 B

 1. import mastodon
 2. import random
 3. import requests
 4. import re
 5. def randline(fname):
 6. with open(fname) as afile:
 7. line = next(afile)
 8. for num, aline in enumerate(afile, 2):
 9. if random.randrange(num) == 0:
 10. line = aline
 11. return line.strip()
 12. def bot():
 13. genre = randline('genres.txt')
 14. if genre:
 15. genre += ' '
 16. beats = "lo-fi {}beats to {} and {} to".format(
 17. genre,
 18. randline('1syllableverbs.txt'), randline('2syllableverbs.txt'))
 19. print(beats)
 20. mdon = mastodon.Mastodon(
 21. access_token='token.secret',
 22. api_base_url='https://botsin.space')
 23. query = requests.get(f'https://www.youtube.com/results?search_query={beats}')
 24. match = re.search(r'\?v=([^"]+)"', query.text)
 25. if match:
 26. beats += f'\n\nhttps://youtube.com/watch?v={match.group(1)}'
 27. print(beats)
 28. mdon.status_post(beats)
 29. if __name__ == '__main__':
 30. bot()