Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
fluffy 297a766aca youtube result 9 miesięcy temu
.gitignore checkin 1 rok temu
1syllableverbs.txt Add genre, tidy up words 1 rok temu
2syllableverbs.txt More word filtering 1 rok temu
LICENSE Add readme etc 1 rok temu
README.md Add readme etc 1 rok temu
beatbot.py youtube result 9 miesięcy temu
genres.txt Add some more genera 9 miesięcy temu
poetry.lock youtube result 9 miesięcy temu
pyproject.toml youtube result 9 miesięcy temu
run.sh Switch to poetry 1 rok temu

README.md

lo-fi beats to verb and verb to

Just a simple Mastodon bot for chilling and relaxing.

built by fluffy

with help from Terence Eden

Word list modified from Ashley Bovan’s collection

Usage

pipenv install
./run.sh