Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
fluffy 3f44f700f5 Add word filtering to cut down on possible crap před 7 měsíci
.gitignore Switch to using YouTube data API před 7 měsíci
1syllableverbs.txt Update wordlist před 7 měsíci
2syllableverbs.txt More word filtering před 1 rokem
LICENSE Add readme etc před 1 rokem
README.md Update README před 7 měsíci
beatbot.py Add word filtering to cut down on possible crap před 7 měsíci
checkwords.py Add word filtering to cut down on possible crap před 7 měsíci
config.py.dist Cleanups and better logging před 7 měsíci
genres.txt genre před 7 měsíci
poetry.lock Cleanups and better logging před 7 měsíci
pyproject.toml Cleanups and better logging před 7 měsíci
run.sh foo před 7 měsíci
youtube.py Add word filtering to cut down on possible crap před 7 měsíci

README.md

lo-fi beats to verb and verb to

Just a simple Mastodon bot for chilling and relaxing.

built by fluffy

with help from Terence Eden

Word list modified from Ashley Bovan’s collection

Usage

  1. Install poetry

  2. poetry install && poetry run python3 beatbot.py