Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
fluffy 4a97c9d364 Remove some past participles 8 månader sedan
.gitignore Switch to using YouTube data API 8 månader sedan
1syllableverbs.txt Remove some past participles 8 månader sedan
2syllableverbs.txt Remove some past participles 8 månader sedan
LICENSE Add readme etc 1 år sedan
README.md Update README 9 månader sedan
beatbot.py Top-level exception handling 8 månader sedan
checkwords.py Add word filtering to cut down on possible crap 8 månader sedan
config.py.dist Cleanups and better logging 8 månader sedan
genres.txt genre 8 månader sedan
poetry.lock Cleanups and better logging 8 månader sedan
pyproject.toml Cleanups and better logging 8 månader sedan
run.sh foo 8 månader sedan
youtube.py Add word filtering to cut down on possible crap 8 månader sedan

README.md

lo-fi beats to verb and verb to

Just a simple Mastodon bot for chilling and relaxing.

built by fluffy

with help from Terence Eden

Word list modified from Ashley Bovan’s collection

Usage

  1. Install poetry

  2. poetry install && poetry run python3 beatbot.py