Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
fluffy 656c00b822 Fix non-testing mode 8 miesięcy temu
.gitignore Switch to using YouTube data API 8 miesięcy temu
1syllableverbs.txt Update wordlist 8 miesięcy temu
2syllableverbs.txt More word filtering 1 rok temu
LICENSE Add readme etc 1 rok temu
README.md Update README 8 miesięcy temu
beatbot.py Fix non-testing mode 8 miesięcy temu
checkwords.py Cleanups and better logging 8 miesięcy temu
config.py.dist Cleanups and better logging 8 miesięcy temu
genres.txt genre 8 miesięcy temu
poetry.lock Cleanups and better logging 8 miesięcy temu
pyproject.toml Cleanups and better logging 8 miesięcy temu
run.sh foo 8 miesięcy temu
youtube.py Cleanups and better logging 8 miesięcy temu

README.md

lo-fi beats to verb and verb to

Just a simple Mastodon bot for chilling and relaxing.

built by fluffy

with help from Terence Eden

Word list modified from Ashley Bovan’s collection

Usage

  1. Install poetry

  2. poetry install && poetry run python3 beatbot.py