Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
fluffy 656c00b822 Fix non-testing mode 8 månader sedan
.gitignore Switch to using YouTube data API 8 månader sedan
1syllableverbs.txt Update wordlist 8 månader sedan
2syllableverbs.txt More word filtering 1 år sedan
LICENSE Add readme etc 1 år sedan
README.md Update README 8 månader sedan
beatbot.py Fix non-testing mode 8 månader sedan
checkwords.py Cleanups and better logging 8 månader sedan
config.py.dist Cleanups and better logging 8 månader sedan
genres.txt genre 8 månader sedan
poetry.lock Cleanups and better logging 8 månader sedan
pyproject.toml Cleanups and better logging 8 månader sedan
run.sh foo 8 månader sedan
youtube.py Cleanups and better logging 8 månader sedan

README.md

lo-fi beats to verb and verb to

Just a simple Mastodon bot for chilling and relaxing.

built by fluffy

with help from Terence Eden

Word list modified from Ashley Bovan’s collection

Usage

  1. Install poetry

  2. poetry install && poetry run python3 beatbot.py