Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
fluffy 07f158a2d1 update packages 2 maanden geleden
.gitignore update packages 2 maanden geleden
1syllableverbs.txt Remove some more stray past participles 5 maanden geleden
2syllableverbs.txt Remove some more stray past participles 5 maanden geleden
LICENSE Add readme etc 2 jaren geleden
README.md Update README 1 jaar geleden
beatbot.py Just don't show duration if it's 0:00 1 jaar geleden
checkwords.py Add word filtering to cut down on possible crap 1 jaar geleden
config.py.dist Cleanups and better logging 1 jaar geleden
genres.txt they're all lo-fi genres bront 2 maanden geleden
poetry.lock update packages 2 maanden geleden
pyproject.toml Show the title and duration 1 jaar geleden
run.sh Updates 9 maanden geleden
youtube.py Cleanups 1 jaar geleden

README.md

lo-fi beats to verb and verb to

Just a simple Mastodon bot for chilling and relaxing.

built by fluffy

with help from Terence Eden

Word list modified from Ashley Bovan's collection

Usage

  1. Install poetry

  2. poetry install && poetry run python3 beatbot.py