Преглед на файлове

Improve charts

curuskeel
fluffy преди 1 година
родител
ревизия
9973e8a02f
променени са 1 файла, в които са добавени 66 реда и са изтрити 14 реда
  1. +66
    -14
      Wiener Dog on a Motorcycle/01 Wiener Dog on a Motorcycle.sm

+ 66
- 14
Wiener Dog on a Motorcycle/01 Wiener Dog on a Motorcycle.sm Целия файл

@@ -10,8 +10,8 @@
#BANNER:;
#BACKGROUND:;
#CDTITLE:;
#SAMPLESTART:0.000;
#SAMPLELENGTH:0.000;
#SAMPLESTART:2.031;
#SAMPLELENGTH:21.333;
#SELECTABLE:YES;
#OFFSET:-0.031;
#BPMS:0.000=90.000;
@@ -493,6 +493,18 @@
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0001
0100
0010
0100
0000
,
1000
0000
@@ -546,13 +558,29 @@
0000
,
1100
0000
0000
1100
0000
0000
0101
0000
0000
0101
0000
0000
1001
0000
0000
0000
0000
0000
0110
0000
0000
0010
0000
0100
,
1000
0000
@@ -649,9 +677,9 @@
0010
0001
0000
2000
1000
0000
3001
0001
0000
1000
0000
@@ -718,21 +746,13 @@
1010
,
0001
0000
1010
0000
0100
0000
1010
0000
0001
0000
1010
0000
1001
0010
0100
1000
0010
0000
,
0100
1001
@@ -814,13 +834,29 @@
0100
,
1001
0000
0100
1000
0000
0000
0110
0000
0000
0001
0000
0000
1001
0000
0000
0001
0000
0000
0110
0000
0000
0000
0000
0000
,
1100
0010
@@ -850,13 +886,29 @@
0100
,
1100
0000
0000
1100
0000
0000
0101
0000
0000
0011
0000
0000
1001
0000
0000
0000
0000
0000
0110
0000
0100
0010
0000
0000
,
0001
0010


Зареждане…
Отказ
Запис