fluffy преди 9 месеца
родител
ревизия
b9c0611cd5
променени са 29 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 11 реда
 1. +0
  -0
    Delicious Candy/bn.png
 2. +1
  -1
    Delicious Candy/delicious candy.sm
 3. Двоични данни
    Delicious Candy/jacket.png
 4. +1
  -1
    Don't Let The Door Hit You/07 Don't Let The Door Hit You.sm
 5. +0
  -0
    Don't Let The Door Hit You/bn.jpg
 6. Двоични данни
    Don't Let The Door Hit You/jacket.png
 7. +2
  -2
    Get Go/27 Get Go.sm
 8. Двоични данни
    Get Go/banner.jpg
 9. Двоични данни
    Get Go/bn.png
 10. Двоични данни
    Get Go/jacket.png
 11. +2
  -2
    New Dawn/01 New Dawn.sm
 12. Двоични данни
    New Dawn/banner.jpg
 13. Двоични данни
    New Dawn/bg.jpg
 14. Двоични данни
    New Dawn/bg.png
 15. Двоични данни
    New Dawn/bn.png
 16. Двоични данни
    New Dawn/jacket.png
 17. +2
  -2
    President Katya/03 President Katya.sm
 18. +0
  -0
    President Katya/bg.jpg
 19. +0
  -0
    President Katya/bn.jpg
 20. Двоични данни
    President Katya/jacket.png
 21. +1
  -1
    Sliced by a Mandolin/03 Sliced by a Mandolin.sm
 22. +0
  -0
    Sliced by a Mandolin/bn.png
 23. Двоични данни
    Sliced by a Mandolin/jacket.png
 24. +1
  -1
    Spooky/02 spooky.sm
 25. +0
  -0
    Spooky/bn.png
 26. Двоични данни
    Spooky/jacket.png
 27. +1
  -1
    Wiener Dog on a Motorcycle/01 Wiener Dog on a Motorcycle.sm
 28. +0
  -0
    Wiener Dog on a Motorcycle/bn.jpg
 29. Двоични данни
    Wiener Dog on a Motorcycle/jacket.png

Delicious Candy/banner.png → Delicious Candy/bn.png Целия файл


+ 1
- 1
Delicious Candy/delicious candy.sm Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@
#GENRE:;
#CREDIT:fluffy;
#MUSIC:delicious candy.mp3;
#BANNER:banner.png;
#BANNER:bn.png;
#BACKGROUND:bg.png;
#CDTITLE:;
#SAMPLESTART:0.000;


Двоични данни
Delicious Candy/jacket.png Целия файл

Преди След
Ширина: 998  |  Височина: 998  |  Големина: 107 KiB

+ 1
- 1
Don't Let The Door Hit You/07 Don't Let The Door Hit You.sm Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@
#GENRE:;
#CREDIT:;
#MUSIC:07 Don't Let The Door Hit You.mp3;
#BANNER:banner.jpg;
#BANNER:bn.jpg;
#BACKGROUND:bg.jpg;
#CDTITLE:;
#SAMPLESTART:0.672;


Don't Let The Door Hit You/banner.jpg → Don't Let The Door Hit You/bn.jpg Целия файл


Двоични данни
Don't Let The Door Hit You/jacket.png Целия файл

Преди След
Ширина: 512  |  Височина: 512  |  Големина: 33 KiB

+ 2
- 2
Get Go/27 Get Go.sm Целия файл

@@ -7,9 +7,9 @@
#GENRE:;
#CREDIT:fluffy;
#MUSIC:27 Get Go.mp3;
#BANNER:banner.jpg;
#BANNER:bn.png;
#BACKGROUND:bg.png;
#CDTITLE:;
#CDTITLE:cd.jpg;
#SAMPLESTART:0.002;
#SAMPLELENGTH:17.455;
#SELECTABLE:YES;


Двоични данни
Get Go/banner.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 1024  |  Височина: 320  |  Големина: 41 KiB

Двоични данни
Get Go/bn.png Целия файл

Преди След
Ширина: 1024  |  Височина: 320  |  Големина: 29 KiB

Двоични данни
Get Go/jacket.png Целия файл

Преди След
Ширина: 512  |  Височина: 512  |  Големина: 44 KiB

+ 2
- 2
New Dawn/01 New Dawn.sm Целия файл

@@ -7,8 +7,8 @@
#GENRE:;
#CREDIT:;
#MUSIC:01 New Dawn.mp3;
#BANNER:banner.jpg;
#BACKGROUND:bg.jpg;
#BANNER:bn.png;
#BACKGROUND:bg.png;
#CDTITLE:;
#SAMPLESTART:0.036;
#SAMPLELENGTH:18.591;


Двоични данни
New Dawn/banner.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 1024  |  Височина: 320  |  Големина: 76 KiB

Двоични данни
New Dawn/bg.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 1817  |  Височина: 1022  |  Големина: 267 KiB

Двоични данни
New Dawn/bg.png Целия файл

Преди След
Ширина: 1817  |  Височина: 1022  |  Големина: 39 KiB

Двоични данни
New Dawn/bn.png Целия файл

Преди След
Ширина: 1024  |  Височина: 320  |  Големина: 30 KiB

Двоични данни
New Dawn/jacket.png Целия файл

Преди След
Ширина: 512  |  Височина: 512  |  Големина: 9.2 KiB

+ 2
- 2
President Katya/03 President Katya.sm Целия файл

@@ -7,8 +7,8 @@
#GENRE:;
#CREDIT:fluffy;
#MUSIC:03 President Katya.mp3;
#BANNER:logo.jpg;
#BACKGROUND:Festival.jpg;
#BANNER:bn.jpg;
#BACKGROUND:bg.jpg;
#CDTITLE:;
#SAMPLESTART:0.000;
#SAMPLELENGTH:0.000;


President Katya/Festival.jpg → President Katya/bg.jpg Целия файл


President Katya/logo.jpg → President Katya/bn.jpg Целия файл


Двоични данни
President Katya/jacket.png Целия файл

Преди След
Ширина: 512  |  Височина: 512  |  Големина: 83 KiB

+ 1
- 1
Sliced by a Mandolin/03 Sliced by a Mandolin.sm Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@
#GENRE:;
#CREDIT:fluffy;
#MUSIC:03 Sliced by a Mandolin.mp3;
#BANNER:banner.png;
#BANNER:bn.png;
#BACKGROUND:bg.jpg;
#CDTITLE:;
#SAMPLESTART:11.278;


Sliced by a Mandolin/banner.png → Sliced by a Mandolin/bn.png Целия файл


Двоични данни
Sliced by a Mandolin/jacket.png Целия файл

Преди След
Ширина: 512  |  Височина: 512  |  Големина: 40 KiB

+ 1
- 1
Spooky/02 spooky.sm Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@
#GENRE:;
#CREDIT:fluffy;
#MUSIC:02 spooky.mp3;
#BANNER:banner.png;
#BANNER:bn.png;
#BACKGROUND:bg.png;
#CDTITLE:;
#SAMPLESTART:0.030;


Spooky/banner.png → Spooky/bn.png Целия файл


Двоични данни
Spooky/jacket.png Целия файл

Преди След
Ширина: 512  |  Височина: 512  |  Големина: 30 KiB

+ 1
- 1
Wiener Dog on a Motorcycle/01 Wiener Dog on a Motorcycle.sm Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@
#GENRE:;
#CREDIT:fluffy;
#MUSIC:01 Wiener Dog on a Motorcycle.mp3;
#BANNER:card.jpg;
#BANNER:bn.jpg;
#BACKGROUND:bg.jpg;
#CDTITLE:;
#SAMPLESTART:2.031;


Wiener Dog on a Motorcycle/card.jpg → Wiener Dog on a Motorcycle/bn.jpg Целия файл


Двоични данни
Wiener Dog on a Motorcycle/jacket.png Целия файл

Преди След
Ширина: 512  |  Височина: 512  |  Големина: 73 KiB

Зареждане…
Отказ
Запис