Преглед на файлове

Add trump art

curuskeel
fluffy преди 9 месеца
родител
ревизия
bf12c8a7af
променени са 4 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 4 реда
 1. +2
  -2
    Don't Let The Door Hit You/07 Don't Let The Door Hit You.sm
 2. Двоични данни
    Don't Let The Door Hit You/banner.jpg
 3. Двоични данни
    Don't Let The Door Hit You/bg.jpg
 4. +0
  -2
    README.md

+ 2
- 2
Don't Let The Door Hit You/07 Don't Let The Door Hit You.sm Целия файл

@@ -7,8 +7,8 @@
#GENRE:;
#CREDIT:;
#MUSIC:07 Don't Let The Door Hit You.mp3;
#BANNER:;
#BACKGROUND:;
#BANNER:banner.jpg;
#BACKGROUND:bg.jpg;
#CDTITLE:;
#SAMPLESTART:0.672;
#SAMPLELENGTH:27.643;


Двоични данни
Don't Let The Door Hit You/banner.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 1638  |  Височина: 512  |  Големина: 124 KiB

Двоични данни
Don't Let The Door Hit You/bg.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 1920  |  Височина: 1080  |  Големина: 230 KiB

+ 0
- 2
README.md Целия файл

@@ -22,8 +22,6 @@ Extract the files into a subdirectory inside your Stepmania songs folder, e.g.

```
cd Stepmania/Songs
mkdir Sockpuppet
cd Sockpuppet
unzip -r ~/Downloads/sockmania.zip
```Зареждане…
Отказ
Запис