fluffy преди 1 година
родител
ревизия
dec6a56690
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 6 реда
  1. +10
    -6
      Don't Let The Door Hit You/07 Don't Let The Door Hit You.sm

+ 10
- 6
Don't Let The Door Hit You/07 Don't Let The Door Hit You.sm Целия файл

@@ -446,13 +446,13 @@
,
0001
0001
0010
0010
,
1000
1000
,
0010
0100
0000
1000
0010
0000
0000
0000
@@ -473,10 +473,14 @@
0010
0010
,
0101
0101
0100
0001
0000
1010
0000
0000
0000
0000
,
2000
0000


Зареждане…
Отказ
Запис