8 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork преди 10 месеца
  fluffy 86a2787817 Add art преди 10 месеца
  fluffy 08b301bfad Apply feedback преди 11 месеца
  fluffy 3f3a3d6fad chart tweaks преди 11 месеца
  fluffy 6181b2b71d Update levels преди 11 месеца
  fluffy 2d0e6b607b improve преди 11 месеца
  fluffy a5eb50f6bf Improve chart преди 11 месеца
  fluffy 0b1bff423b Add two songs преди 11 месеца