12 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork преди 10 месеца
  fluffy 1ed1ec6e56 Adjust levels преди 11 месеца
  fluffy ebc705d3ba Chart improvements преди 11 месеца
  fluffy a20a8fe883 Chart tweaks преди 11 месеца
  fluffy 5880382b3a Chart tweaks преди 11 месеца
  fluffy 833d111e68 Chart tweaks преди 11 месеца
  fluffy ffc59ae8c9 Metata updates преди 11 месеца
  fluffy 5934ca02e7 Add background art преди 11 месеца
  fluffy cc662e5cee Add easy chart преди 11 месеца
  fluffy 0e5edc558a Add medium chart преди 11 месеца
  fluffy cf5b081a15 Fix missing metadata преди 11 месеца
  fluffy bd8e71ebfd Add President Katya преди 11 месеца