12 Incheckningar (main)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork 10 månader sedan
  fluffy 1ed1ec6e56 Adjust levels 11 månader sedan
  fluffy ebc705d3ba Chart improvements 11 månader sedan
  fluffy a20a8fe883 Chart tweaks 11 månader sedan
  fluffy 5880382b3a Chart tweaks 11 månader sedan
  fluffy 833d111e68 Chart tweaks 11 månader sedan
  fluffy ffc59ae8c9 Metata updates 11 månader sedan
  fluffy 5934ca02e7 Add background art 11 månader sedan
  fluffy cc662e5cee Add easy chart 11 månader sedan
  fluffy 0e5edc558a Add medium chart 11 månader sedan
  fluffy cf5b081a15 Fix missing metadata 11 månader sedan
  fluffy bd8e71ebfd Add President Katya 11 månader sedan