10 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork преди 1 година
fluffy 025e1d5f68 Add art преди 1 година
fluffy 1ed1ec6e56 Adjust levels преди 1 година
fluffy ffc59ae8c9 Metata updates преди 1 година
fluffy 3bcae6c24a Add album metadata преди 1 година
fluffy 65c7167bb7 Chart updates преди 1 година
fluffy 0686d90e57 Update charts, fix lead-in преди 1 година
fluffy 23894e5894 Chart updates преди 1 година
fluffy 889dccb70b Chart updates преди 1 година
fluffy 45fe673476 Initial versions преди 1 година