10 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork преди 10 месеца
  fluffy 025e1d5f68 Add art преди 10 месеца
  fluffy 1ed1ec6e56 Adjust levels преди 11 месеца
  fluffy ffc59ae8c9 Metata updates преди 11 месеца
  fluffy 3bcae6c24a Add album metadata преди 11 месеца
  fluffy 65c7167bb7 Chart updates преди 11 месеца
  fluffy 0686d90e57 Update charts, fix lead-in преди 11 месеца
  fluffy 23894e5894 Chart updates преди 11 месеца
  fluffy 889dccb70b Chart updates преди 11 месеца
  fluffy 45fe673476 Initial versions преди 11 месеца