10 Commity (main)

Autor SHA1 Wiadomość Data
  fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork 10 miesięcy temu
  fluffy 025e1d5f68 Add art 10 miesięcy temu
  fluffy 1ed1ec6e56 Adjust levels 11 miesięcy temu
  fluffy ffc59ae8c9 Metata updates 11 miesięcy temu
  fluffy 3bcae6c24a Add album metadata 11 miesięcy temu
  fluffy 65c7167bb7 Chart updates 11 miesięcy temu
  fluffy 0686d90e57 Update charts, fix lead-in 11 miesięcy temu
  fluffy 23894e5894 Chart updates 11 miesięcy temu
  fluffy 889dccb70b Chart updates 11 miesięcy temu
  fluffy 45fe673476 Initial versions 11 miesięcy temu