10 Комити (main)

Аутор SHA1 Порука Датум
fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork пре 1 година
fluffy 025e1d5f68 Add art пре 1 година
fluffy 1ed1ec6e56 Adjust levels пре 1 година
fluffy ffc59ae8c9 Metata updates пре 1 година
fluffy 3bcae6c24a Add album metadata пре 1 година
fluffy 65c7167bb7 Chart updates пре 1 година
fluffy 0686d90e57 Update charts, fix lead-in пре 1 година
fluffy 23894e5894 Chart updates пре 1 година
fluffy 889dccb70b Chart updates пре 1 година
fluffy 45fe673476 Initial versions пре 1 година