10 Комити (main)

Аутор SHA1 Порука Датум
  fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork пре 10 месеци
  fluffy 025e1d5f68 Add art пре 10 месеци
  fluffy 1ed1ec6e56 Adjust levels пре 11 месеци
  fluffy ffc59ae8c9 Metata updates пре 11 месеци
  fluffy 3bcae6c24a Add album metadata пре 11 месеци
  fluffy 65c7167bb7 Chart updates пре 11 месеци
  fluffy 0686d90e57 Update charts, fix lead-in пре 11 месеци
  fluffy 23894e5894 Chart updates пре 11 месеци
  fluffy 889dccb70b Chart updates пре 11 месеци
  fluffy 45fe673476 Initial versions пре 11 месеци