7 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork преди 9 месеца
  fluffy 00bcca1c10 Add spooky art преди 9 месеца
  fluffy 5cba78774d Chart updates преди 9 месеца
  fluffy 3cb43c6388 improve chart преди 9 месеца
  fluffy 940aea3ccd improve chart преди 9 месеца
  fluffy c6a5086c92 improve chart преди 9 месеца
  fluffy ace59102a9 add spooky преди 9 месеца
  fluffy 1ed1ec6e56 Adjust levels преди 10 месеца
  fluffy ffc59ae8c9 Metata updates преди 10 месеца
  fluffy 3bcae6c24a Add album metadata преди 10 месеца
  fluffy 65c7167bb7 Chart updates преди 10 месеца
  fluffy 0686d90e57 Update charts, fix lead-in преди 10 месеца
  fluffy 23894e5894 Chart updates преди 10 месеца
  fluffy 889dccb70b Chart updates преди 10 месеца
  fluffy 45fe673476 Initial versions преди 10 месеца