7 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork преди 2 години
fluffy 00bcca1c10 Add spooky art преди 2 години
fluffy 5cba78774d Chart updates преди 2 години
fluffy 3cb43c6388 improve chart преди 2 години
fluffy 940aea3ccd improve chart преди 2 години
fluffy c6a5086c92 improve chart преди 2 години
fluffy ace59102a9 add spooky преди 2 години
fluffy 1ed1ec6e56 Adjust levels преди 2 години
fluffy ffc59ae8c9 Metata updates преди 2 години
fluffy 3bcae6c24a Add album metadata преди 2 години
fluffy 65c7167bb7 Chart updates преди 2 години
fluffy 0686d90e57 Update charts, fix lead-in преди 2 години
fluffy 23894e5894 Chart updates преди 2 години
fluffy 889dccb70b Chart updates преди 2 години
fluffy 45fe673476 Initial versions преди 2 години