7 Commity (main)

Autor SHA1 Wiadomość Data
  fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork 9 miesięcy temu
  fluffy 00bcca1c10 Add spooky art 9 miesięcy temu
  fluffy 5cba78774d Chart updates 9 miesięcy temu
  fluffy 3cb43c6388 improve chart 9 miesięcy temu
  fluffy 940aea3ccd improve chart 9 miesięcy temu
  fluffy c6a5086c92 improve chart 9 miesięcy temu
  fluffy ace59102a9 add spooky 9 miesięcy temu
  fluffy 1ed1ec6e56 Adjust levels 10 miesięcy temu
  fluffy ffc59ae8c9 Metata updates 10 miesięcy temu
  fluffy 3bcae6c24a Add album metadata 10 miesięcy temu
  fluffy 65c7167bb7 Chart updates 10 miesięcy temu
  fluffy 0686d90e57 Update charts, fix lead-in 10 miesięcy temu
  fluffy 23894e5894 Chart updates 10 miesięcy temu
  fluffy 889dccb70b Chart updates 10 miesięcy temu
  fluffy 45fe673476 Initial versions 10 miesięcy temu