8 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork преди 1 година
  fluffy 5ba607e4e0 fix metadata преди 1 година
  fluffy e3c2b5f563 Chart improvements преди 1 година
  fluffy ebc705d3ba Chart improvements преди 1 година
  fluffy 7273a45bb5 Add wiener dog art преди 1 година
  fluffy 46e20f0a8c Improve and reorder charts преди 1 година
  fluffy 9973e8a02f Improve charts преди 1 година
  fluffy 57acdb2445 Wiener dog преди 1 година
  fluffy 0686d90e57 Update charts, fix lead-in преди 1 година
  fluffy 23894e5894 Chart updates преди 1 година
  fluffy 37893538dd chart updates преди 1 година
  fluffy 45fe673476 Initial versions преди 1 година