8 Комити (main)

Аутор SHA1 Порука Датум
fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork пре 1 година
fluffy 5ba607e4e0 fix metadata пре 1 година
fluffy e3c2b5f563 Chart improvements пре 1 година
fluffy ebc705d3ba Chart improvements пре 1 година
fluffy 7273a45bb5 Add wiener dog art пре 1 година
fluffy 46e20f0a8c Improve and reorder charts пре 1 година
fluffy 9973e8a02f Improve charts пре 1 година
fluffy 57acdb2445 Wiener dog пре 1 година
fluffy 0686d90e57 Update charts, fix lead-in пре 1 година
fluffy 23894e5894 Chart updates пре 1 година
fluffy 37893538dd chart updates пре 1 година
fluffy 45fe673476 Initial versions пре 1 година