8 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork преди 10 месеца
  fluffy 5ba607e4e0 fix metadata преди 11 месеца
  fluffy e3c2b5f563 Chart improvements преди 11 месеца
  fluffy ebc705d3ba Chart improvements преди 11 месеца
  fluffy 7273a45bb5 Add wiener dog art преди 11 месеца
  fluffy 46e20f0a8c Improve and reorder charts преди 11 месеца
  fluffy 9973e8a02f Improve charts преди 11 месеца
  fluffy 57acdb2445 Wiener dog преди 11 месеца