12 Ревизии (3337c804e1512eac4f36b7263d3d1dabdaf1bd40)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy 3337c804e1 update README преди 1 година
  fluffy 5cba78774d Chart updates преди 1 година
  fluffy e22ae2ba05 Add Curus Keel's delicious candy edit преди 1 година
  fluffy bf12c8a7af Add trump art преди 1 година
  fluffy 08b301bfad Apply feedback преди 1 година
  fluffy 3a856b35c9 Add itch build преди 1 година
  fluffy aefc87e6f0 Add AIWC link преди 1 година
  fluffy ffc59ae8c9 Metata updates преди 1 година
  fluffy c934cc69e9 Update преди 1 година
  fluffy b836355fa1 Update tracklist преди 1 година
  fluffy 03897eb7a0 Update readme преди 1 година
  fluffy cd410f18d0 Add README преди 1 година