Stepmania tracks for various Sockpuppet songs https://sockpuppet.us/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

5 regels
159 B

#!/bin/sh
mkdir -p build/Sockpuppet
rsync -av --exclude-from .gitignore [A-Z]* *.png build/Sockpuppet/
butler push --if-changed build fluffy/sockmania:charts