Stepmania tracks for various Sockpuppet songs https://sockpuppet.us/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

5 wiersze
159 B

#!/bin/sh
mkdir -p build/Sockpuppet
rsync -av --exclude-from .gitignore [A-Z]* *.png build/Sockpuppet/
butler push --if-changed build fluffy/sockmania:charts