Stepmania tracks for various Sockpuppet songs https://sockpuppet.us/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
159 B

  1. #!/bin/sh
  2. mkdir -p build/Sockpuppet
  3. rsync -av --exclude-from .gitignore [A-Z]* *.png build/Sockpuppet/
  4. butler push --if-changed build fluffy/sockmania:charts