Stepmania tracks for various Sockpuppet songs https://sockpuppet.us/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
fluffy 3a856b35c9 Add itch build 1 rok temu
Delicious Candy improve 1 rok temu
Don't Let The Door Hit You Metata updates 1 rok temu
Get Go Adjust levels 1 rok temu
New Dawn improve 1 rok temu
President Katya Adjust levels 1 rok temu
Sliced by a Mandolin Adjust levels 1 rok temu
Wiener Dog on a Motorcycle fix metadata 1 rok temu
.gitignore Add itch build 1 rok temu
README.md Add itch build 1 rok temu
push.sh Add itch build 1 rok temu

README.md

Sockmania

Here are some Sockpuppet songs made into Stepmania tracks.

All songs and artwork (c) j. “fluffy” shagam unless otherwise specified.

Installing

Using git

From inside your Stepmania Songs directory, run:

git clone https://git.beesbuzz.biz/fluffy/sockmania Sockpuppet

To update to the latest version, just do git pull from inside the Sockpuppet/ directory.

Using a zip file

Extract the files into a subdirectory inside your Stepmania songs folder, e.g.

cd Stepmania/Songs
mkdir Sockpuppet
cd Sockpuppet
unzip -r ~/Downloads/sockmania.zip

Track listing

Additional credits