Stepmania tracks for various Sockpuppet songs https://sockpuppet.us/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
fluffy bf12c8a7af Add trump art 10 miesięcy temu
Delicious Candy Apply feedback 10 miesięcy temu
Don't Let The Door Hit You Add trump art 10 miesięcy temu
Get Go Update levels 10 miesięcy temu
New Dawn Apply feedback 10 miesięcy temu
President Katya Adjust levels 11 miesięcy temu
Sliced by a Mandolin Adjust levels 11 miesięcy temu
Wiener Dog on a Motorcycle fix metadata 11 miesięcy temu
.gitignore Add itch build 10 miesięcy temu
README.md Add trump art 10 miesięcy temu
push.sh Remove ignored files 10 miesięcy temu

README.md

Sockmania

Here are some Sockpuppet songs made into Stepmania tracks.

All songs and artwork (c) j. “fluffy” shagam unless otherwise specified.

Installing

Using git

From inside your Stepmania Songs directory, run:

git clone https://git.beesbuzz.biz/fluffy/sockmania Sockpuppet

To update to the latest version, just do git pull from inside the Sockpuppet/ directory.

Using a zip file

Extract the files into a subdirectory inside your Stepmania songs folder, e.g.

cd Stepmania/Songs
unzip -r ~/Downloads/sockmania.zip

Track listing

Additional credits