Leech/update scripts for zenius-i-vanisher.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 miesięcy temu
11 miesięcy temu
11 miesięcy temu
1234567891011121314151617181920
 1. [tool.poetry]
 2. name = "zivleech"
 3. version = "0.1.0"
 4. description = ""
 5. authors = ["fluffy <fluffy@beesbuzz.biz>"]
 6. [tool.poetry.dependencies]
 7. python = "^3.8"
 8. beautifulsoup4 = "^4.9.3"
 9. requests = "^2.25.1"
 10. frozendict = "^1.2"
 11. [tool.poetry.dev-dependencies]
 12. autopep8 = "^1.5.5"
 13. isort = "^5.7.0"
 14. pylint = "^2.7.4"
 15. [build-system]
 16. requires = ["poetry-core>=1.0.0"]
 17. build-backend = "poetry.core.masonry.api"