Przeglądaj źródła

Filter at the correct time

main
fluffy 9 miesięcy temu
rodzic
commit
39888fc079
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. +2
    -2
      zenius.py

+ 2
- 2
zenius.py Wyświetl plik

@@ -169,9 +169,9 @@ if __name__ == "__main__":
seen_cats = set()
categories = args.categories
while categories:
for url in {cat for cat in categories if cat not in seen_cats}:
for url in categories:
found = mirror(url, args)
seen_cats.add(url)
if args.recurse:
print(f'Recursively fetching categories: {list(found)}')
categories = found
categories = (cat for cat in found if cat not in seen_cats)

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz