fluffy преди 10 месеца
родител
ревизия
f06e48654f
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      .DS_Store
  2. +1
    -0
      .gitignore

Двоични данни
.DS_Store Целия файл


+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -1,2 +1,3 @@
songs/
zips/
.DS_Store

Зареждане…
Отказ
Запис