18 Ревизии (main)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy 88a192f5dc record errors преди 3 месеца
  fluffy 49c2bceb81 Fix banner download преди 3 месеца
  fluffy 3a46e295a8 Cleanups преди 3 месеца
  fluffy 9bc516f24e Update packages преди 3 месеца
  fluffy 8675dc3075 Tweaked control flow преди 5 месеца
  fluffy 95bcc262cc fix recursion again преди 5 месеца
  fluffy 5a360da43a Try to fix recursion AGAIN преди 6 месеца
  fluffy 39888fc079 Filter at the correct time преди 6 месеца
  fluffy 07a057437f Recursively download source categories преди 6 месеца
  fluffy 6f6ce50384 Updates to work natively on Windows преди 6 месеца
  fluffy 75e0fd14ad Filter out 'no banner' banners преди 7 месеца
  fluffy 61153e6b11 Fix downloading of new simfiles, oops преди 7 месеца
  fluffy e1ec40c7e0 Add group banner retrieval преди 7 месеца
  fluffy 0c17ae7106 It actually does intelligent fetching now преди 7 месеца
  fluffy f06e48654f fix gitignore преди 7 месеца
  fluffy 8e6c9a37e0 Only download changed files преди 8 месеца
  fluffy cdfaf269f2 Rename script преди 8 месеца
  fluffy 9b76e075c0 Initial checkin преди 8 месеца