Leech/update scripts for zenius-i-vanisher.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

3 wiersze
111 B

  1. python -m poetry install
  2. python -m poetry run python zenius.py -r --songdir="..\StepMania 5.3 Outfox\Songs" %*